erbaa kadastro müdürlüğü

Eylül 15, 2022

Arkeolojik amaçlı harita ölçüm uygulamaları: Neronias-Eirenopolis kurtarma kazısı örneği

Eylül 13, 2022

Kutupsal ölçümler kullanarak yarıçapı bilinmeyen bir dairenin merkez koordinatlarının araştırılması

Eylül 12, 2022

Adana-Osmaniye-Hatay-Gaziantep üçlü birleşim bölgesi civarındaki güncel tektonik deformasyonların yarım uzay modellemesi ile belirlenmesi

Eylül 12, 2022

Binaları bir imar adasında maksimum gölgeleme sağlayacak şekilde konumlandırmak

Eylül 11, 2022

Karayolu Trafik Kazalarının Mekansal Olmayan Analizi